Monday, November 21, 2011

Guru adalah segala - galanya bagiku ........

•Pendidik
•Pengajar
•Pembimbing
•Pendamping
•Pelindung
•Penjaga
•Pencuci
•dan segalanya pen…..

Jadi…. Anda adalah seorang guru…

•Guru yang hebat
•“Membakar dirinya sendiri demi untuk menerangi orang lain”

Kenapa perlunya belajar sambil bermain?

•Merangsang semua pancaindera untuk belajar bersama…
•Pembelajaran yang menyeronokkan
•Seronoknya belajar….
•Saya suka cikgu….
•Cikgu pandai la….

BELAJAR SAMBIL BERMAIN

•Melibatkan semua Lima Aspek Falsafah Pendidikan Negara iaitu:
–Jasmani
–Emosi
–Rohani
–Intelek
–Sosial

FAEDAH BELAJAR SAMBIL BERMAIN

Faedah Belajar sambil Bermain:
1.Menyeronokkan
2.Melibatkan semua pancaindera
3.Melibatkan hubungan dua hala
4.Memberikan peluang untuk berimaginasi
5.Meningkatkan kreativiti
6.Memberikan peluang kepada murid untuk menunjukkan bakat terpendam dan juga berinovasi
7.Dan segalanya…..