Monday, November 21, 2011

BELAJAR SAMBIL BERMAIN

•Melibatkan semua Lima Aspek Falsafah Pendidikan Negara iaitu:
–Jasmani
–Emosi
–Rohani
–Intelek
–Sosial

No comments:

Post a Comment