Monday, November 21, 2011

Kenapa perlunya belajar sambil bermain?

•Merangsang semua pancaindera untuk belajar bersama…
•Pembelajaran yang menyeronokkan
•Seronoknya belajar….
•Saya suka cikgu….
•Cikgu pandai la….

No comments:

Post a Comment